Çiçek Advocatuur

HEEFT U PER 1 OKTOBER 2015 RECHT OP HUURVERLAGING?

Door een wijziging van het puntenstelsel voor sociale huurwoningen hebben huurders per 1 oktober 2015 recht op een huurverlaging. De huurverlaging kan oplopen tot € 200 per maand.

De belangrijkste wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning mee gaat tellen in de berekening van het aantal punten.

...

Onderdelen die niet meer meetellen in het puntensysteem zijn de woonvorm, de woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarste punten. Schaarste punten zijn extra woonpunten in gebieden waar grote vraag is naar woningen, maar waar relatief weinig woningen beschikbaar komen.

Een verhuurder is niet verplicht de huurprijs per 1 oktober 2015 aan te passen. Daarom moeten huurders zelf nagaan of zij in aanmerking komen voor een huurverlaging. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 070 406 04 28.