Çiçek Advocatuur

ONTSLAG OP STAANDE VOET, WANNEER MAG DAT?

Ontslag op staande voet is een vorm van opzegging, waarmee onmiddellijk een einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Deze onmiddellijke beëindiging vindt plaats zonder dat er een opzeggingstermijn in acht genomen wordt en zonder tussenkomst van het UWV of kantonrechter.

Bij een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een "dringende reden" voor ontslag. Onder dringende reden wordt verstaan “zodanige eigenschappen / gedragingen van de werknemer dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren”. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld diefstal, verduistering, mishandeling, dronkenschap op de werkvloer.

Een ander belangrijk punt is dat het ontslag op staande voet “onverwijld” moet worden gegeven. Dit houdt in dat onmiddellijk nadat zich een dringende reden heeft voorgedaan, de werkgever de werknemer direct dient te ontslaan. Indien de werkgever te lang wacht met het geven van het ontslag op staande voet, dan kan  het onnodig wachten in zijn nadeel uitgelegd worden. Verder is het van belang het gegeven ontslag op staande voet schriftelijk te bevestigen aan de werknemer.

Heeft u als werkgever of als werknemer te maken met een ontslag op staande voet en heeft u vragen over de juridische haalbaarheid en gevolgen ervan, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons!