Çiçek Advocatuur

Per 1 januari 2015 wijzigt het arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers opgelet: per 1 januari 2015 wijzigt het arbeidsrecht!

Met ingang van 1 januari 2015 worden de spelregels in het arbeidsrecht behoorlijk veranderd. De nieuwe regels versterken de positie van werknemers met tijdelijke contracten. Voor werkgever en werknemers volgt hieronder een kort overzicht van relevante wijzigingen.

Proeftijd
In een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter, mag geen proeftijd worden opgenomen. Hiermee vervalt de mogelijkheid om tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van reden onmiddellijk te beëindigen. 

Aanzeggingsplicht
De aanzeggingsplicht houdt in dat de werkgever minstens 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt, de werknemer schriftelijke moet laten weten of de arbeidsovereenkomst laat eindigen of voortzet, en onder welke voorwaarden. De aanzeggingsplicht geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer. Indien de werkgever dit vergeet, dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één maandloon. 

Concurrentiebeding
In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag er geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij de werkgever voldoende gemotiveerd omschrijft welk zwaarwichtig bedrijfsbelang daartoe noodzakelijk is.  

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.


Tel: 070 – 406 04 28 / e-mail: info@cicekadvocatuur.nl