Çiçek Advocatuur

Samenwonen en gezag over het kind

Elk kind dat nog niet de leeftijd van 18 heeft bereikt, staat onder het gezag van één of meer volwassenen, die het recht en de plicht hebben om het kind te verzorgen en op te voeden.

Echtgenoten of geregistreerde partners hebben automatisch het gezag over kinderen, die geboren zijn tijdens hun huwelijk of partnerschap. Dit wordt ook wel “gezamenlijk ouderlijk gezag” genoemd.

Indien partners niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, dan krijgt alleen de vrouw automatisch het ouderlijk gezag over het kind. De man krijgt pas gezag, nadat hij het kind heeft erkend én het gezamenlijke gezag met de vrouw heeft doen inschrijven in het gezag register van de rechtbank. Ten onrechte wordt gedacht dat door erkenning van het kind, de man automatisch het gezag over het kind krijgt. Het gezag moet apart geregeld worden.

Mocht u na het lezen van dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.