Çiçek Advocatuur

WORDT EEN NEDERLANDSE ECHTSCHEIDINGSBESCHIKKING VOORTAAN AUTOMATISCH ERKEND IN TURKIJE?

Tot voor kort werd de Nederlandse echtscheidingsbeschikking niet automatisch erkend door Turkije. Hierdoor moesten de in Nederland gescheiden echtgenoten ook een echtscheidingsprocedure, oftewel een erkenningsprocedure (tanima-tenfiz davasi), starten in Turkije.

Onlangs is de Turkse wetgeving op dit punt gewijzigd. Voortaan is het zo dat indien beide ex-echtgenoten zich berusten in de Nederlandse echtscheidingsbeschikking, dan kunnen zij uitsluitend op gemeenschappelijk verzoek het Turks consulaat in Nederland verzoeken de Nederlandse echtscheiding in te schrijven in het bevolkingsregister van Turkije. Hierdoor is het starten van een erkenningsprocedure in Turkije niet meer nodig.

Het indienen van een gemeenschappelijk verzoek is een absolute vereiste. Dit betekent dus dat een eenzijdig verzoek tot inschrijving van de Nederlandse echtscheidingsbeschikking niet mogelijk is. Indien een van de ex-echtgenoten weigert zijn medewerking te verlenen aan het verzoek tot inschrijving moet alsnog een erkenningsprocedure in Turkije gestart worden.