Çiçek Advocatuur

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is het geheel van wetten en regelingen die samen het stelsel van de sociale zekerheid vormen en voorzien in de inkomensaanvullende en inkomensvervangende uitkeringen. Het komt vaak voor dat uitkeringsinstanties uitkeringen verlagen, beëindigen of een maatregel opleggen. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie, kunt u daartegen binnen zes een bezwaarschrift indienen. 

Als rechtzoekende is het van belang om te weten dat indien de bezwaarprocedure niet tijdig gestart wordt, u niet-ontvankelijk verklaard zult worden. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met ons. Met onze jarenlange kennis en ervaring, staat wij u graag bij in kwesties zoals;

  • Bezwaar en/of beroep tegen afwijzing aanvraag WW, ZW, WAO en bijstand
  • Bezwaar en/of beroep tegen opgelegde maatregel 
  • Bezwaar en/of beroep tegen terugvordering uitkering 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.